Informacje o zebraniach

ZARZĄD

Uprzejmie zaprasza na

ZEBRANIE WALNE SPRAWOZDAWCZE

Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”

Które odbędzie się w dniu 23.VI.2017 (piątek)

Przy hali sportowej gimnazjum 119 ul. Klimatyczna 1 w Warszawie Wesołej (zobacz na mapie)

Początek zebrania:

pierwszy termin godz. 18:30

drugi termin 19:00

 

PORZĄDEK OBRAD

 • Otwarcie Walnego Zebrania.
 • Wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Zarządu TN „Biegówki”.
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji: Mandatowo Skrutacyjnej. Cezary Karandziej.
 • Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków. Marcin Zawadzki.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki” w roku 2016
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”
 • Głosowania:
  1. Głosowanie nad zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego.
  2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 • Przerwa 10 minut
 • Wolne wnioski – dyskusja
 • Wystąpienie Przedstawiciela Zarządu Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”
 • Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
 • Zakończenie Walnego Zebrania