Informacje o zebraniach

Zarząd TN Biegówki, uprzejmie informuje, że Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się w dniu 13.04.2019 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 171 im.Stanisława Staszica, ul. Armii Krajowej 39, …