Zarząd

Katarzyna Witek – Prezes
Sławomira Korbas – członek Zarządu
Anna Iwanek – członek Zarządu
Tomasz Główka – członek Zarządu
Paweł Topolewski – członek Zarządu