Zarząd

Łukasz Kacprzak – Prezes
Monika Rusztecka – członek Zarządu
Katarzyna Witek – członek Zarządu
Tomasz Zubowicz – członek Zarządu
Paweł Topolewski – członek Zarządu