Informacje członkowskie

ZARZĄD

Uprzejmie zaprasza na

ZEBRANIE WALNE SPRAWOZDAWCZE

Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”

 

Które odbędzie się w dniu 23.VI.2017 (piątek)

Przy hali sportowej przy gimnazjum 119 ul. Klimatyczna 1 w Warszawie – Wesoła

https://www.google.pl/maps/place/Klimatyczna+1,+05-077+Warszawa/@52.217427,21.2381583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ed3f549d9895f:0x8f560e607e1e0dc5!8m2!3d52.217427!4d21.240347

Początek zebrania:

pierwszy termin godz. 18:30

drugi termin 19:00

 

PORZĄDEK OBRAD

 • Otwarcie Walnego Zebrania.
 • Wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Zarządu TN „Biegówki”.
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji: Mandatowo Skrutacyjnej. Cezary Karandziej.
 • Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków. Marcin Zawadzki.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki” w roku 2016
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”
 • Głosowania:
  1. Głosowanie nad zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego.
  2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 • Przerwa 10 minut
 • Wolne wnioski – dyskusja
 • Wystąpienie Przedstawiciela Zarządu Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”
 • Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
 • Zakończenie Walnego Zebrania